Zostań zarejestrowanym członkiem doTERRA i otrzymaj 25% zniżki na wszystko!
Darmowa wysyłka przy zamówieniu za 150 EUR i więcej!

Warunki użytkowania

Warunki użytkowania

1. ZASADY OGÓLNE

  1. Niniejsze Warunki Użytkowania, wraz ze wszystkimi innymi dodatkowymi warunkami i informacjami, które mogą być podane w ramach dostarczania towarów i świadczenia usług (zwane dalej Zasadami), są rozpatrywane pomiędzy Regina Rainienė, Numer PESEL 46708130179 Indywidualna działalność nr: 1093734, adres: ul. Krant 12-oji, 18, Kowno, Litwa (zwana dalej Spółką), jako mamaterra.lt i administrator sklepu internetowego (zwanego dalej Sklepem internetowym), a Tobą, jako użytkownikiem sklepu internetowego, została zawarta wiążąca umowa, która reguluje korzystanie i zakup towarów w Sklepie internetowym, wzajemne prawa, obowiązki i odpowiedzialność podczas zamawiania i zakupu towarów oferowanych przez Spółkę (zwanych dalej Towarami).
  2. Korzystanie z poczty e-mail. W Sklepie wyrażasz zgodę na przestrzeganie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych postanowień, nie masz prawa do korzystania z E-maila. Sklep i/lub inne usługi świadczone przez Spółkę.
  3. Zasady relacji między Tobą a Spółką zaczynają obowiązywać od momentu rozpoczęcia korzystania przez Ciebie z E-Sklepu i/lub usług świadczonych przez Spółkę.

2. REJESTRACJA W SKLEPIE INTERNETOWYM MAMATERRA

  1. Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego mamaTERRA należy zarejestrować sklep poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. W formularzu rejestracyjnym należy podać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail. adres pocztowy, adres dostawy i numer telefonu towaru. Spółka może również określić inne dane osobowe, które będą Państwo musieli podać w celu korzystania z towarów i/lub usług świadczonych przez Spółkę.
  2. Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że dane podane w formularzu rejestracyjnym są dokładne, poprawne i kompletne. Nie możesz podawać nieprawidłowych danych i/lub danych, które nie należą do Ciebie.
  3. Musisz utworzyć indywidualne dane logowania, zachować je w tajemnicy i nie ujawniać ich osobom trzecim. Ponosisz pełną odpowiedzialność za złożoność i bezpieczeństwo tworzonych przez siebie danych logowania.
  4. Jeśli chcesz kupować produkty w sklepie internetowym mamaTERRA, musisz mieć ukończone 16 lat. W przypadku, gdy masz mniej niż 16 lat, musisz mieć zgodę rodziców, opiekunów lub innych osób odpowiedzialnych za Ciebie.

3. INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU

  1. Przetwarzanie danych osobowych w działalności firmy oraz umieszczanie plików cookies regulują postanowienia naszej polityki prywatności.

4. MOMENT ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

  1. Umowę pomiędzy Tobą a Spółką uważa się za zawartą z chwilą złożenia przez Ciebie zamówienia w sklepie internetowym mamaTERRA, podania przez Ciebie danych niezbędnych do zawarcia umowy, dostarczenia zamówienia, kliknięcia w link „Kupuję”;

5. TWOJE PRAWA I OBOWIĄZKI

  1. Masz prawo do zakupu towarów w sklepie internetowym od Sprzedawcy zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz w innych wiadomościach e-mail. procedury określone w sekcjach informacyjnych składu.
  2. Jesteś zobowiązany do zapłaty za Towar i jego odbioru zgodnie z procedurą określoną w niniejszym Regulaminie.
  3. Jeśli dane podane w formularzu rejestracyjnym ulegną zmianie, należy je niezwłocznie zaktualizować.
  4. Zobowiązujesz się do przyjęcia zamówionego Towaru i zapłaty za niego uzgodnionej ceny, do której doliczana jest dodatkowa opłata w wysokości do 5 euro za usługę zamówienia (dostawę) towaru. Ostateczna cena do zapłaty, w tym wszelkie należne opłaty, jest wskazywana po potwierdzeniu zamówienia.
  5. Masz prawo do zwrotu Towaru nieodpowiedniej jakości, gdy Towar jest uszkodzony lub jego ważność w dniu dostawy upłynął.

6. PRAWA I OBOWIĄZKI SPÓŁKI

  1. W przypadku próby zakłócenia funkcjonowania Sklepu lub w inny sposób nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu i innych postanowień udostępnionych przez Spółkę, Spółka może bez uprzedzenia ograniczyć, zawiesić dostęp do sklepu internetowego lub anulować rejestrację.
  2. Firma może, w przypadku zaistnienia istotnych okoliczności, czasowo lub na stałe zakończyć działalność sklepu bez uprzedniego powiadomienia.
  3. Spółka może jednostronnie zmienić warunki niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie. Za każdym razem, gdy chcesz wybrać się na zakupy do sklepu, musisz zapoznać się z Regulaminem i go przestrzegać.
  4. Spółka ma prawo do ustalenia minimalnej wielkości koszyka Towarów według własnego uznania, tj. y. Minimalna cena, po której Twoje zamówienie zostanie przyjęte i zrealizowane.
  5. Spółka zobowiązuje się dostarczyć zamówione przez Ciebie Towary pod wskazany adres zgodnie z warunkami określonymi w ust. 10 Regulaminu.
  6. Z uwagi na ważne okoliczności, Spółka, nie mogąc dostarczyć zamówionego przez Państwa Produktu, zobowiązuje się do zaoferowania produktu analogicznego lub jak najbardziej zbliżonego w swoich właściwościach. Jeśli odmówisz przyjęcia produktu podobnego lub najbardziej podobnego w swoich właściwościach, Firma zobowiązuje się do zwrotu wpłaconych przez Ciebie pieniędzy w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych, jeśli została dokonana przedpłata.
  7. W przypadku skorzystania z prawa zwrotu Towaru, Spółka zobowiązuje się do zwrotu wpłaconych pieniędzy nie później niż w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od daty otrzymania zwróconego Produktu.

7. ZAMAWIANIE TOWARÓW

  1. W sklepie internetowym mamaTERRA możesz składać zamówienia online i robić zakupy 7 dni w tygodniu przez 24 godziny. Dziennie.
  2. Wszystkie ceny towarów naszego sklepu podane są w euro i zawierają podatek VAT.

8. USŁUGI OSÓB TRZECICH

  1. Aby Spółka mogła otrzymywać Twoje płatności i dostarczać Ci zakupione Towary, Spółka korzysta z usług osób trzecich. Osoby te, które nie są powiązane ze Spółką, kierują się własnymi warunkami. W żadnym wypadku Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treści lub usługi wyświetlane przez te osoby trzecie.
  2. W żadnym wypadku Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty związane z usługami świadczonymi przez osoby trzecie, niezależnie od tego, czy jest to płatność, dostawa, dystrybucja czy jakakolwiek inna usługa świadczona przez osoby trzecie. W związku z tym Firma zdecydowanie zaleca i wymaga uważnego przeczytania i przestrzegania wszystkich zasad i warunków ustalonych przez osoby trzecie.
  3. Wszelkie roszczenia, skargi, pytania, spostrzeżenia lub oskarżenia związane z usługami, działaniami lub zaniechaniami osób trzecich należy kierować bezpośrednio tylko do tych osób trzecich, a w żadnym wypadku do Spółki.

9. PŁATNOŚĆ ZA TOWAR

  1. Za Towary można zapłacić za pomocą bankowości internetowej za pośrednictwem banków: Luminor, Swedbank, Citadele, SEB, Šiaulių bankas, Revolut i wielu innych dostawców bankowości internetowej.
  2. Za Towar można również zapłacić kartami debetowymi i kredytowymi VISA, MasterCard wydanymi przez banki.
  3. Po dokonaniu przez Ciebie płatności za Towar za pośrednictwem bankowości bankowej za pośrednictwem ww. banków lub poprzez bezpośrednie podanie danych karty płatniczej i nieotrzymaniu zamówionego Towaru, z przyczyn od nas niezależnych, a także w przypadku naruszenia przez Ciebie niniejszego Regulaminu, dokonane płatności nie podlegają zwrotowi.
  4. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty za zamówienie niezwłocznie od dnia potwierdzenia zamówienia. Realizacja zamówienia rozpoczyna się dopiero po otrzymaniu przez Państwa pełnej zapłaty za Towar i dostawę.
  5. Jeżeli Kupujący nie dokona płatności w określonym terminie, zamówienie zostaje anulowane.

10. DOSTAWA/ODBIÓR TOWARU

  1. Zamawiając Towar można wybrać sposób dostawy Towaru, tj. y. skorzystać z usługi dostawy Towarów świadczonej przez kuriera (naszego lub osoby trzeciej).
  2. Wybierając Usługę Dostawy w momencie składania zamówienia, zobowiązujesz się do wskazania dokładnego miejsca dostawy Towaru.
  3. Zobowiązujesz się do samodzielnego odbioru Towaru lub wskazania w momencie składania zamówienia osoby, która odbierze Towar. W przypadku, gdy Ty (lub wskazana inna osoba) nie możesz odebrać Towaru, a Towar zostanie dostarczony pod wskazany adres i na podstawie innych danych podanych przez Kupującego, nie masz prawa do zgłaszania Spółce roszczeń z tytułu dostawy Towaru do niewłaściwego podmiotu.
  4. Opłata za dostawę jest obliczana w zależności od wielkości złożonego zamówienia i miejsca dostawy:
   1. Za dostawę towarów do wszystkich miast Litwy naliczana jest dodatkowa opłata transportowa w wysokości do 6 EUR (z VAT). Cena to 4,5 eur za wysyłkę paczkomatem i 6 eur za wysyłkę kurierem.
   2. Za dostawę towarów na Mierzeję Kurońską (na Litwie) pobierana jest dodatkowa opłata transportowa.
  5. Po złożeniu zamówienia jest ono dostarczane następnego dnia po dokonaniu płatności (z wyjątkiem weekendów). Nie ma możliwości wyboru czasu dostawy. Po złożeniu zamówienia do innych miast Litwy w dni powszednie przed godziną 12 w południe, Spółka lub osoba trzecia dostarcza Towar w ciągu 3-7 dni roboczych. W przypadku jakichkolwiek problemów lub niedoboru towarów, Spółka niezwłocznie powiadomi Cię o możliwym dłuższym terminie dostawy Towarów, a jeśli będziesz z tego zadowolony, Spółka będzie kontynuować dostawę zamówienia. W przypadku, gdy dłuższy termin dostawy Towarów dostarczonych przez Spółkę nie satysfakcjonuje Państwa, złożone zamówienie zostaje anulowane, a wpłacona przez Państwa kwota pieniężna zostaje zwrócona zgodnie z procedurą określoną w niniejszym Regulaminie.
  6. We wszystkich przypadkach Spółka jest zwolniona z odpowiedzialności za naruszenie warunków dostawy Towarów, jeśli Towary nie zostaną dostarczone do Ciebie lub nie zostaną dostarczone na czas z Twojej winy lub z powodu okoliczności niezależnych od Spółki.
  7. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania, zaniechania lub zdarzenia od momentu przekazania Towaru firmie świadczącej usługi kurierskie (kurierowi). W przypadku, gdy otrzymana przez Ciebie przesyłka posiada wady zewnętrzne, musisz poinformować o tym kuriera w momencie dostawy Towaru.
  8. W momencie dostawy towaru do Ciebie lub Twojej osoby upoważnionej, Ty (lub Twoja osoba upoważniona) musisz wraz ze Sprzedawcą lub kurierem, który dostarczył Ci Towar, sprawdzić stan przesyłki i Towaru/ów oraz podpisać dokument przekazania przesyłki. Po podpisaniu przez Państwa dokumentu przekazania przesyłki uważa się, że przesyłka i Towar zostały przekazane w należytej jakości, nie doszło do naruszenia Towaru, którego podstawą jest wada niefabryczna, oraz nie ma rozbieżności w montażu Produktu/ów.
  9. W przypadku zauważenia, że opakowanie przekazanej przesyłki jest uszkodzone, Towar (y) jest uszkodzony i/lub Towar (y) jest w złej konfiguracji, należy zaznaczyć to w dokumencie przekazania przesyłki i w obecności Sprzedawcy lub jego kuriera (osoby trzeciej) sporządzić akt naruszenia/niezgodności przesyłki o dowolnym kształcie i/lub Towaru/ów. W przypadku niewykonania takich czynności, Spółka jest zwolniona z odpowiedzialności wobec Ciebie za naruszenia Towaru, jakości, montażu, opakowania, których nie zaznaczyłeś w dokumencie dostawy Produktu.

11. TERMIN WAŻNOŚCI TOWARU

  1. Charakterystyka każdego Przedmiotu sprzedawanego przez Spółkę jest ogólnie wskazana w Opisie Produktu obok każdego Przedmiotu.

12. ZWROT I WYMIANA TOWARU

  1. W przypadku zwrotu wadliwego Towaru, Spółka zobowiązuje się do odebrania wadliwego Towaru i wymiany go na analogiczny towar. W przypadku, gdy Spółka nie posiada analogicznych Towarów, Spółka zobowiązuje się do zwrotu Państwu pieniędzy zapłaconych za towar.
  2. O wadliwym Towarze lub błędzie, który zaistniał, należy poinformować drogą mailową [email protected] tym samym dniu kalendarzowym, w którym Towar został dostarczony.
  3. Przy zwrocie lub wymianie Towaru zakupionego w sklepie internetowym mamaTERRA poprosimy Cię o wypełnienie przesłanego listu zwrotu lub wymiany Towaru.
  4. W zależności od rodzaju Towarów oferowanych przez Spółkę, mają Państwo prawo złożyć reklamację do Spółki w tym samym dniu kalendarzowym od daty dostawy Towaru w tym samym dniu kalendarzowym od daty dostawy Towaru z powodu rozbieżności zauważonych i zarejestrowanych w ustawach. W takim przypadku Spółka zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 1 (jednego) dnia roboczego i w przypadku uzasadnionej reklamacji wymienić je na towar spełniający wymagania jakościowe lub zwrócić zapłacone za Towar pieniądze.
  5. We wszystkich przypadkach pieniądze za zwracany Towar są przekazywane zleceniem płatniczym i wyłącznie na rachunek bankowy płatnika.
  6. Warunki zwrotu towaru nie mają zastosowania do:
   1. Jeśli towar był uszkodzony.
   2. Gdy zapakowany towar po dostawie został rozpakowany i nie nadaje się do zwrotu.

13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  1. Ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość podanych danych osobowych. W przypadku niepodania przez Państwa dokładnych danych osobowych, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z tego konsekwencje i nabywa prawo do żądania odszkodowania za poniesione przez Państwa bezpośrednie straty.
  2. Ponosisz odpowiedzialność za działania podejmowane podczas przeglądania naszego sklepu internetowego za pomocą utworzonego przez Ciebie konta.
  3. Firma jest zwolniona z wszelkiej odpowiedzialności w przypadkach, gdy straty powstały w związku z tym, że Państwo, nie biorąc pod uwagę zaleceń Spółki i swoich zobowiązań, nie zapoznali się z niniejszym Regulaminem, mimo że taka możliwość została jej zapewniona.
  4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za to, że kolor, kształt lub inny parametr Produktu w Sklepie może nie odpowiadać rzeczywistemu rozmiarowi, kształtowi i kolorowi Towaru.
  5. Firma nie ponosi odpowiedzialności za to, że użytkownik nie był w stanie prawidłowo korzystać z wiadomości e-mail. Usługi świadczone przez Sklep powstają z winy osób trzecich, w tym w szczególności Internetu, dostawcy usług telefonii komórkowej, dostawcy usług poczty elektronicznej.
  6. Firma nie ponosi odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej osoby trzeciej za jakiekolwiek szkody lub straty o dowolnej kwocie lub charakterze dla Ciebie lub osób trzecich, w tym między innymi za szkody bezpośrednie lub pośrednie oraz szkody majątkowe lub niemajątkowe lub straty związane z odpowiedzialnością pozaumowną lub umowną, utratę dochodów lub zysków, kary (grzywna, odsetki za zwłokę), a także straty w jakikolwiek sposób związane z zakłóceniem normalnej działalności gospodarczej.
  7. Firma nie ponosi odpowiedzialności za linki lub treści innych stron internetowych, które są kierowane do sklepu internetowego mamaTERRA, szkody lub straty, w tym między innymi związane z wirusami komputerowymi, które mogą zainfekować urządzenie, oprogramowanie, dane lub inną własność. Firma nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sklepu, przeglądanie go lub pobieranie jakichkolwiek informacji lub danych ze sklepu internetowego mamaTERRA.
  8. Firma nie ponosi odpowiedzialności za informacje podane na stronach internetowych innych firm, nawet jeśli wchodzisz na te strony za pośrednictwem linków dostępnych w sklepie.
  9. Nie należy akceptować informacji podanych w Sklepie bezpośrednio lub dosłownie, niezależnie od podanego kontekstu, warunków i opisów. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo ograniczamy naszą całkowitą odpowiedzialność do wszelkich gwarancji lub warunków związanych z działalnością sklepu.
  10. Spółka nie ponosi również odpowiedzialności w przypadku nieprzyjęcia przez Ciebie zamówionego Towaru, nieotwarcia drzwi, nieodebrania telefonu itp., w przypadku niedziałania Sklepu z powodu awarii technicznych, usterek i innego rodzaju przerw nie powstałych z winy Spółki, w przypadku niedziałania systemu zarządzania kartami płatniczymi banku lub systemu bankowości elektronicznej z powodu awarii technicznych, awarie i inne rodzaje usterek.
  11. Ponosisz odpowiedzialność za rejestrację danych, przekazywanie ich osobom trzecim. Jeśli osoby trzecie korzystają z Twoich danych rejestracyjnych, ponosisz odpowiedzialność za działania podjęte przez te osoby.

14. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

  1. Wszelkie treści (znaki towarowe, tytuły, projekty itp.) publikowane w naszym sklepie internetowym, a także oferowane przez nas Towary, są chronione prawem autorskim lub innymi prawami własności intelektualnej. Nie możesz wykorzystywać tych treści do celów komercyjnych ani do żadnych innych celów.

15. WYSYŁANIE INFORMACJI

  1. Firma wysyła wszystkie powiadomienia na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.
  2. Wszystkie wiadomości i pytania możesz wysyłać do sklepu internetowego mamaTERRA za pośrednictwem sekcji „Kontakt”.

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Niniejszy Regulamin podlega prawu Republiki Litewskiej.
  2. Wszelkie spory rozstrzygane są w drodze negocjacji. Jeżeli spór nie może zostać rozstrzygnięty w powyższy sposób, musi zostać rozstrzygnięty za pomocą Elektronicznego Systemu Rozstrzygania Sporów [https://webgate.ec.europa.eu=”], nadzorowanego przez Komisję Europejską.
  3. Spółka może zmienić niniejsze Warunki w dowolnym momencie, a każda zmiana wchodzi w życie z dniem jej opublikowania. Bierzesz pełną odpowiedzialność za zapoznanie się z niniejszym Regulaminem za każdym razem, gdy korzystasz ze  sklepu internetowego mamaTERRA, robisz zakupy lub kupujesz oferowane w nim towary. Przez towary w rozumieniu niniejszego Regulaminu rozumie się wszelkie towary i produkty, które można nabyć za pośrednictwem sklepu internetowego mamaTERRA.
Shopping Cart