Zostań zarejestrowanym członkiem doTERRA i otrzymaj 25% zniżki na wszystko!
Darmowa wysyłka przy zamówieniu za 150 EUR i więcej!

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja 01/01/2022

 1. DLACZEGO ZBIERAMY INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU?
  1. Administrator wypełnia obowiązki wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej RODO), gromadząc i przetwarzając dane osobowe wyłącznie w jasno określonych celach i na uzasadnionych podstawach, aktualizując dane osobowe, bezpiecznie je przechowując i niszcząc, nie gromadząc i nie przechowując zbyt wielu danych oraz zapewniając stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych (Administrator – właściciel sklepu internetowego mamaTERRA).
  2. W sklepie internetowym mamaTERRA można również kupować towary bez konieczności zakładania konta. W takim przypadku Administrator gromadzi dane techniczne używanego sprzętu (takie jak model sprzętu, identyfikator).
  3. Możesz utworzyć konto w naszym sklepie internetowym podczas dokonywania nowego zakupu. Należy podać dane niezbędne do dokonania zakupu, tj. imię, nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, adres dostawy i numer telefonu towaru.
  4. Wyrażając zgodę na niniejszą Politykę prywatności i podając swoje dane osobowe, potwierdzasz, że udzielasz nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu dostarczania Ci towarów i usług oferowanych w sklepie internetowym mamaTERRA.
  5. Możemy również przetwarzać Twoje dane, w tym adres e-mail, imię, nazwisko, adres w celach marketingowych sklepu. Będziemy wysyłać biuletyny tylko wtedy, gdy użytkownik wskaże w momencie rejestracji, że chce otrzymywać biuletyn. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji biuletynu, klikając przycisk link „anuluj subskrypcję”, który znajduje się na dole każdego przychodzącego listu
  6. Podstawą prawną gromadzenia i przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach działalności Administratorów jest zawarta z Tobą umowa dotycząca korzystania ze sklepu internetowego mamaTERRA i/lub dobrowolnie udzielona przez Ciebie, konkretna, wyraźna i jednoznaczna zgoda na takie gromadzenie i przetwarzanie danych..

 2. OGRANICZENIE WIEKOWE
  1. Korzystać i kupować w sklepie internetowym mamaTERRA mogą osoby w każdym wieku, które mogą dokonywać transakcji takiego zakupu.
  2. W przypadku, gdy użytkownik ma mniej niż 16 lat, zalecamy skonsultowanie się z rodzicami i/lub opiekunami w przypadku zakupu towarów.

 3. KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIE
  1. Korzystając z plików cookie, staramy się zapewnić komfortowe przeglądanie stron. Niektóre z nich są niezbędne do działania niektórych sekcji witryny, inne mają na celu gromadzenie informacji i wykorzystywanie statystyk, abyśmy mogli ulepszyć witrynę w przyszłości Sesyjne pliki cookie są usuwane natychmiast po zamknięciu przeglądarki, trwałe pliki cookie są przechowywane na komputerze do momentu ich usunięcia lub wygaśnięcia.
  2. Pliki cookie są kilku rodzajów, niektóre są niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, inne mają na celu poprawę funkcjonowania strony internetowej:
   1. Pliki cookie są niezbędne do działania strony internetowej:
    • Zaprojektowany, aby pamiętać, co zostało umieszczone w koszyku.
   2. Funkcjonalne pliki cookie:
    • Aby zapamiętać dane logowania.
    • Zaprojektowany, aby zapewnić bezpieczeństwo danych i loginów.
    • Zaprojektowany, aby zapewnić spójne działanie strony internetowej.
    • Aby poprawić wydajność strony internetowej.
   3. Pliki cookie są wykorzystywane do następujących celów:
    • Rozpoznawanie użytkownika, aby w przyszłości nie trzeba było zbierać powtarzających się informacji.
    • Rozpoznanie, ilu unikalnych użytkowników przegląda witrynę, pomaga zapewnić jej płynne i szybkie działanie.
    • Aby analizować zebrane informacje o przeglądaniu unikalnych użytkowników, pomaga to dostosować działanie strony internetowej do Twoich potrzeb.3
   4. Ta strona korzysta również z plików cookie Google Analytics. Te pliki cookie umożliwiają analizę sposobu korzystania z witryny przez użytkownika. Zasadniczo wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są przesyłane i przechowywane na serwerze Google zlokalizowanym w USA. Dzięki plikom cookie Google Analytics będziemy mogli ocenić sposób korzystania z witryny, określić aktywność witryny i poprawić jej wydajność na podstawie zebranych danych. Jeśli chcesz, aby pliki cookie Google Analytics nie były używane podczas Twojej wizyty, możesz pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki, którą można znaleźć pod adresem tutaj.
  3. Jeśli użytkownik zdecyduje się odrzucić pliki cookie podczas korzystania z witryny, musimy ostrzec, że niektóre sekcje witryny mogą nie działać. Na przykład usługa koszyka na zakupy może nie działać płynnie.
  4. Jeśli chcesz usunąć pliki cookie zainstalowane na komputerze podczas poprzedniej wizyty, poszukaj sekcji „Pomoc” w przeglądarce, gdzie znajdziesz niezbędne informacje.
  5. Wszystkie informacje na temat plików cookie, do czego służą, jak nimi zarządzać i je usuwać, można znaleźć na stronie internetowej www.aboutcookies.org

 4. JAK DŁUGO BĘDĄ PRZECHOWYWANE INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU?
  1. Dane osobowe, które przetwarzamy w jakimkolwiek celu lub celach, nie mogą być przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub celów.
  2. W celu świadczenia usług naszego sklepu internetowego podane przez użytkownika dane będą przechowywane przez okres 3 (trzech) lat od momentu podania nam niezbędnych informacji lub od momentu ostatniego skorzystania z naszych usług.
  3. W celach marketingowych podane przez użytkownika dane będą przechowywane przez 2 (dwa) lata od momentu podania nam niezbędnych informacji lub od momentu ostatniego skorzystania z naszych usług, lub do momentu odmowy przetwarzania danych w celach marketingowych.
  4. Powyższe pliki cookie będą przechowywane przez okres do 2 lat od momentu ostatniej wizyty na stronie internetowej.
  5. Dokładamy uzasadnionych starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika. Po upływie odpowiedniego okresu przechowywania danych zobowiązujemy się do zniszczenia przekazanych przez użytkownika informacji.

 5. PRAWA UŻYTKOWNIKA
  1. Z wyjątkiem przypadków, w których RODO lub odpowiednie przepisy prawa przewidują wyjątki, użytkownikowi przysługują następujące prawa w odniesieniu do jego danych osobowych
   1. Prawo dostępu do danych osobowych. Użytkownik ma prawo skontaktować się z Administratorem z bezpłatnym wnioskiem o dostęp do swoich danych osobowych. Upon receipt of this request, controller will provide you with a copy of the information related to you, as well as explain why and how it processes this information.
   2. Prawo do żądania od Administratora sprostowania, uzupełnienia lub usunięcia danych osobowych, jeżeli są one nieprawidłowe lub niekompletne.
   3. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych, gdy Administrator nie musi już przechowywać takich danych („prawo do bycia zapomnianym”).
   4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, gdy użytkownik kwestionuje prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik nie zgadza się na usunięcie danych, nie potrzebujemy już danych do celów ich przetwarzania, ale potrzebujemy ich do ustalenia lub dochodzenia roszczeń prawnych lub, gdy użytkownik sprzeciwia się przetwarzaniu, sprawdzenie, czy uzasadnione powody przetwarzania mają pierwszeństwo przed powodami podanymi przez użytkownika, wymaga czasu.
   5. Prawo do żądania udostępnienia danych osobowych oraz, jeśli to możliwe, do przekazania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi danych.
   6. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych opiera się na zgodzie użytkownika lub istnieniu uzasadnionego interesu.
   7. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
   8. Prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu ochrony danych zgodnie z adresem miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, a także zgodnie z miejscem przetwarzania danych przez Administratora, którym jest Republika Litewska, lub miejscem naruszenia, które miało miejsce. Na Litwie służbą tą jest Państwowy Inspektorat Ochrony Danych Osobowych.
   9. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zażądać zaprzestania wykorzystywania jego danych osobowych do celów marketingowych.
   10. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która miałaby dla niego konsekwencje prawne lub miałaby na niego znaczący wpływ.
  2. Odpowiednie działania zostaną podjęte nie później niż w ciągu trzydziestu (30) dni kalendarzowych od daty odwołania. Przekazywanie informacji może odbywać się bezpłatnie nie częściej niż raz w roku kalendarzowym.
  3. Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej [email protected]

 6. USŁUGI STRON TRZECICH
  1. Dane osobowe użytkownika będą traktowane jako ściśle poufne i będą udostępniane wyłącznie dostawcom usług, którzy zawarli umowy z Administratorem. Informacje, które ujawniamy stronom trzecim wymienionym poniżej, nie są nadmierne w stosunku do usług świadczonych przez następujące strony trzecie:
   1. W celu dostarczenia przez Administratora zamówionych przez Ciebie towarów, Administrator korzysta z usług podmiotów trzecich – kurierów świadczących usługi dostawy. W celu dostawy towaru Administrator przekazuje kurierom następujące dane osobowe Użytkownika: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres pocztowy oraz adres dostawy towaru.
   2. W celu dokonania płatności za zamówienia złożone przez użytkownika, użytkownik korzysta z usług płatniczych świadczonych przez strony trzecie i przekazuje dane odpowiednim dostawcom usług płatniczych. Po dokonaniu płatności Administrator otrzymuje jedynie informację potwierdzającą dokonanie płatności.
   3. W celu wysyłania biuletynów korzystamy z profesjonalnej platformy do wysyłania biuletynów innej firmy.
  2. Nasza Polityka Prywatności ma zastosowanie wyłącznie w przypadku prowadzenia i korzystania ze sklepu internetowego mamaTERRA. Jeśli opuścisz sklep internetowy mamaTERRA lub zostaniesz przekierowany do usług stron trzecich, takich jak sekcja płatności, nasza Polityka Prywatności nie będzie Cię już dotyczyć.
  3. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawartość stron internetowych lub aplikacji w innych krajach.

 7. UJAWNIENIE
  1. Staramy się zapewnić poufność przekazywanych nam informacji, dlatego w przypadku zwykłej wiadomości e-mail nie jesteśmy w stanie tego zrobić. w celu korzystania ze sklepu, nie mamy prawa udostępniać Twoich danych osobowych innym odbiorcom danych, jeżeli nie jest to niezbędne do prawidłowej realizacji usług Administratora lub ochrony prawnie uzasadnionych interesów.
  2. W przypadku naruszenia przez użytkownika warunków korzystania ze sklepu lub, jeśli jest to wymagane przez prawo, mamy prawo ujawnić informacje o użytkowniku właściwym organom. Możemy ujawnić dane osobowe użytkownika profesjonalnym doradcom, którzy są niezbędni do uzyskania profesjonalnej porady, rozstrzygnięcia lub obrony sporów prawnych, zarówno w postępowaniu sądowym, jak i administracyjnym lub pozasądowym.

 8. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI
  1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Wszelkie nowe zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania w sklepie internetowym mamaTERRA, dlatego należy regularnie je przeglądać.
  2. Jeśli niniejsza Polityka prywatności zostanie zaktualizowana, wyślemy Ci powiadomienie e-mailem. Post.
  3. Jeśli będziemy chcieli wykorzystać dane osobowe użytkownika w nowym celu, który nie jest objęty niniejszą Polityką prywatności, przed rozpoczęciem nowych czynności przetwarzania przedstawimy komunikat wyjaśniający to nowe wykorzystanie, wskażemy odpowiednie cele i warunki przetwarzania. W przypadkach, w których będzie to konieczne, będziemy dążyć do uzyskania uprzedniej zgody użytkownika na nowe wykorzystanie danych osobowych.

 9. ROZSTRZYGANIE SPORÓW
  1. Wszelkie spory związane z Administratorem, jego Usługami i działalnością sklepu internetowego, które są rozwiązywane w drodze negocjacji między użytkownikiem a Administratorem, poprzez kontakt z administracją sklepu internetowego za pośrednictwem poczty elektronicznej [email protected].
  2. Ze względu na fakt, że przetwarzanie danych odbywa się na Litwie, za odpowiedzialny organ nadzorczy uznaje się Państwową Inspekcję Ochrony Danych Republiki Litewskiej.
  3. W przypadku skierowania sporu na drogę sądową, zastosowanie będą miały przepisy prawa Republiki Litewskiej, a spór zostanie rozpatrzony przez właściwy sąd Republiki Litewskiej.

 10. DANE KONTAKTOWE

Regina Rainienė, Kranto 12th st., 18, LT-45285, Kaunas, Lithuania.

Manager’s email. Adres e-mail do celów ochrony danych [email protected]

Shopping Cart