Kļūsti par doterra reģistrētu biedru un saņem 25% atlaidi visam!
Bezmaksas piegāde pēc pasūtījuma par 150 EUR un vairāk!

Piegāde

Piegāde un Atgriešana

1.    PREČU PIEGĀDE/SAŅEMŠANA

  1. Pasūtot Preces, jūs varat izvēlēties Preču piegādes veidu, t.i., y. izmantot kurjera (trešās personas) sniegto piegādes pakalpojumu.
  2. Preces tiek piegādātas visā Lietuvā 3-7 dienu laikā. d.pēc  pasūtījuma apstiprināšanas. Par precēm ārzemēs tiek piemērota piegādes maksa ~  10.5 EUR. Nav iespējas izvēlēties laiku.
  3. Pasūtījuma veikšanas brīdī izvēloties Piegādes pakalpojumu, Jūs apņematies norādīt precīzu Preču piegādes vietu.
  4. Jūs apņematies pieņemt Preces pats vai pasūtījuma brīdī norādīt personu, kas saņems Preces. Gadījumā, ja jūs (vai norādītā cita persona) nevarat pieņemt Preces, un Preces tiek piegādātas uz norādīto adresi un pamatojoties uz citiem Pircēja sniegtajiem datiem, jums nav tiesību izteikt pretenzijas Uzņēmumam par Preču piegādi nepareizajam subjektam.
  5. Piegādes maksa tiek aprēķināta atkarībā no jūsu veiktā pasūtījuma lieluma un piegādes vietas:
   1. Par preču piegādi uz visām Lietuvas pilsētām tiek iekasēta papildu transporta maksa līdz 6 EUR (ieskaitot VAT). Cena ir 4,5 eiro par nosūtīšanu ar paku skapīti un 6 eur par nosūtīšanu ar kurjeru.
   2. Par preču piegādi Kuršu kāpai tiek iekasēta atsevišķa papildu transporta maksa.
  6. Ja vēlaties, lai Preces tiktu piegādātas ārpus Lietuvas, pasūtījuma piegādes noteikumi tiek saskaņoti ar atsevišķu līgumu.
  7. Ja jūs veicat pasūtījumu uz citām Lietuvas pilsētām (nevis Viļņu un Kauņu), Uzņēmums vai trešā persona piegādā Preces 1-3 darba dienu laikā. Jebkādu problēmu vai preču trūkuma gadījumā Uzņēmums nekavējoties informēs jūs par iespējamo preču piegādes termiņu ilgāk, un, ja jūs tas apmierinās, Uzņēmums turpinās veikt pasūtījuma piegādi. Gadījumā, ja Uzņēmuma nodrošinātais ilgākais Preču piegādes termiņš Jūs neapmierina, iesniegtais pasūtījums tiek atcelts un Jūsu samaksātā naudas summa tiek atmaksāta šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā.
  8. Visos gadījumos Uzņēmums ir atbrīvots no atbildības par Preču piegādes noteikumu pārkāpšanu, ja Preces jums netiek piegādātas vai netiek piegādātas laikā Jūsu vainas dēļ vai no Uzņēmuma neatkarīgu apstākļu dēļ.
  9. Uzņēmums nav atbildīgs par jebkādām darbībām, bezdarbību vai notikumiem no brīža, kad Preces tika nodotas uzņēmumam, kas sniedz piegādes pakalpojumus (kurjers). Gadījumā, ja saņemtajai pakai ir ārēji defekti, Jums par to ir jāinformē kurjers Preču piegādes brīdī.
  10. Preču piegādes laikā jums vai jūsu pilnvarotajai personai jums (vai jūsu pilnvarotajai personai) kopā ar Pārdevēju vai kurjeru, kurš jums piegādāja Preces, ir jāpārbauda sūtījuma un Produkta(-u) stāvoklis un jāparaksta sūtījuma nodošanas un pieņemšanas dokuments (pēc karantīnas režīma ieviešanas valstī Pārdevējs var pielāgot šajā punktā aprakstīto procedūru). Pēc tam, kad esat parakstījis sūtījuma nodošanas-pieņemšanas dokumentu, tiek uzskatīts, ka sūtījums un Preces tiek nodotas pienācīgā kvalitātē, nav Preču pārkāpumu, kuru pamatā ir ar rūpnīcu nesaistīts defekts, un nav neatbilstības Preces (-u) montāžā.
  11. Ja pamanāt, ka iesniegtā sūtījuma iepakojums ir bojāts, Prece(-es) ir bojāta(-as) un / vai Prece(-es) ir nepareizā konfigurācijā, jums tas ir jāatzīmē sūtījuma nodošanas-pieņemšanas dokumentā un Pārdevēja vai viņa kurjera (trešās personas) klātbūtnē jāsagatavo brīvas formas sūtījuma un/vai Preces (-u) pārkāpuma / neatbilstības akts. Ja šādas darbības netiek veiktas, Uzņēmums ir atbrīvots no atbildības pret Jums par Preces, kvalitātes, montāžas, iepakojuma pārkāpumiem, kurus Jūs neesat atzīmējis Preces piegādes dokumentā.

2.    PREČU ATGRIEŠANA UN NOMAIŅA

   1. Bojātu Preču atgriešanas gadījumā Uzņēmums apņemas paņemt preces ar trūkumiem un aizstāt tās ar analogām precēm. Gadījumā, ja Uzņēmumam nav analogu Preču, Uzņēmums apņemas atgriezt Jums par precēm samaksāto naudu.
   2. Par precēm ar trūkumiem vai kļūdu, kas radusies, ir jāinformē pa e-pastu. pa pastu [email protected] tajā pašā kalendārajā dienā, kad Preces tiek piegādātas.
   3. Atgriežot vai nomainot e-Veikalā iegādātās Preces, mēs lūgsim Jūs aizpildīt iesniegto Preču atgriešanas vai apmaiņas vēstuli.
   4. Atkarībā no Uzņēmuma piedāvātā Preču veida, Jums ir tiesības iesniegt prasību Uzņēmumam tajā pašā kalendārajā dienā no Preču piegādes dienas tajā pašā kalendārajā dienā no Preču piegādes dienas sakarā ar neatbilstībām, kas vēlāk pamanītas un reģistrētas ar aktiem. Šajā gadījumā Uzņēmums apņemas izskatīt pretenziju 1 (vienas) darba dienas laikā un pamatotas pretenzijas gadījumā aizstāt to ar precēm, kas atbilst kvalitātes prasībām, vai atgriezt par Precēm samaksāto naudu.
   5. Visos gadījumos nauda par atgrieztajām Precēm tiek pārskaitīta ar maksājuma uzdevumu un tikai uz maksātāja bankas kontu.
   6. Preču atgriešanas nosacījumi neattiecas uz:
    1. Ja prece ir bojāta;
    2. Ja iepakotās preces pēc piegādes ir izsaiņotas un nav derīgas atgriešanai.
Shopping Cart